Miesięczne archiwum: luty 2023

Walne Zebranie 2024

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia dnia 03.03.2024 o godz. 16.00 w pierwszym terminie lub w przypadku  braku kworum o 16.15 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się  j siedzibie Stowarzyszenia  na terenie Ogniska im Dziadka Lisieckiego ul. Mickiewicza 43, 05-402 Otwock. Obecność obowiązkowa (paragraf 19 statut).