I KONCERT MUZYKI, PIOSENKI I POEZJI ABSTYNENCKIEJ

W niedzielne popołudnie w powiatowym MDK odbył się I Koncert Twórczości Abstynenckiej zorganizowany przez Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta PANACEUM. Treści wierszy i piosenek mówiły o problemach i traumatycznych przeżyciach  z jakimi spotykają się ludzie bez względu na płeć, wiek, status społeczny,  czy zasobność portfela w spotkaniu z alkoholem. Wyśpiewane często osobiste przeżycia wykonawców chwytały za serca i ściskały gardła słuchaczy.                                

Grali i śpiewali :

Zbigniew Grzeszek; Rafał Jakubowski i Radosław Kozaczyński oraz gwiazda spotkania Piotr Nagiel.

Szerszej publiczności ujawniła swój talent poetycki pani Bogumiła Araszkiewicz. To jej wiersze stanowiły część poetycką imprezy. Swoje utwory poetka czytała wspólnie z Elżbietą Budrewicz. Gitarowe tło muzyczne zapewnił Piotr Błachuta grając na gitarze fragmenty muzyki mistrzów : Bacha, Chopina, Gomeza, Klaptona, a nawet fragment utworu, który Henryk VIII dedykował Annie Boleyn. Na widowni bardzo żywo reagującej na wydarzenia na scenie był vice starosta Krzyszfof Kłósek. Każdy utwór muzyczny i poetycki przyjmowany był  aplauzem. Momentami publiczność wstawała z miejsc i śpiewała z wykonawcami. To było wielkie przeżycie estetyczne. Składam wielkie dzięki wszystkim wykonawcom.

W Holu swoje obrazy wystawiała malarka Ewa Majak-Soska. Wernisaż też cieszył się powodzeniem.

Ogromne podziękowania należą się pani dyrektor MDK Ewie Musiejko za nieodpłatne użyczenie Sali widowiskowej, panu vice staroście Krzysztofowi Kłóskowi za wsparcie propagandowe oraz panu prezydentowi miasta Jaroslawowi  Margielskiemu za znaczące wsparcie finansowe .

Zarząd Panaceum miał wiele pracy, pokonał wiele przeszkód by zorganizować i przeprowadzić imprezę, ale bardzo, bardzo się „oplaciło”. Miło było usłyszeć wiele wspaniałych opinii i podziękowań.