RODO , czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

DO  WIADOMOŚCI  CZŁONKÓW „PANACEUM”  I  WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH !!!

Zarząd Stowarzyszenia jest administratorem danych osobowych członków. Odpowiadamy za ich wykorzystanie i przechowywanie w sposób bezpieczny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Jakie dane osobowe i w jakim celu są rejestrowane i przechowywane :

– dane na deklaracji członkowskiej : imię i nazwisko, data urodzenia, adres oraz  nr telefonu i adres poczty internetowej potrzebne do prowadzenia ewidencji członków i realizacji zadań statutowych,

– dane osobowe w postaci : imię i nazwisko, adres zamieszkania , pesel i nr telefonu potwierdzone własnoręcznym podpisem są  wymagane przy zakupie ofert imprez podmiotów zewnętrznych,

– powyższe dane przyjmowane za zgodą na ich przetwarzanie wyrażoną własnoręcznym podpisem osoby, której one dotyczą,

– dane osobowe osób korzystających z ofert podmiotów zewnętrznych są również chronione przez te instytucje zgodnie z przepisami.

Przechowywanie danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za przechowywanie danych osobowych będących w posiadaniu Zarządu ustanowiona została sekretarz zarządu kol. Maria RYBITWA.

Wszystkie dane osobowe i dokumenty je zawierające oraz elektroniczne nośniki pamięci są przechowywane w zamykanej na bezpieczny zamek szafie ,do której  klucz posiada tylko osoba  odpowiedzialna /M.Rybitwa/

Pomieszczenie klubowe zamykane jest na zamek m-ki Gerda i jest monitorowane przez całą dobę