XIX ZLOT RODZIN ABSTYNENCKICH „TATRY 2020”

                    Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „PANACEUM” zorganizowało wyjazd grupy do Małego Cichego na doroczną ogólnopolską imprezę abstynencką w dniach 24-28.09.2020r. Pandemia wymusiła na nas odpowiednie przygotowanie uczestników. Mieliśmy i korzystaliśmy zgodnie z zaleceniami maseczki i płyn dezynfekujący. Mieszkaliśmy w dezynfekowanych uprzednio dwuosobowych pokojach Domu Wypoczynkowego „Tatry”.

Organizator przygotował bogaty i różnorodny program rozwoju duchowego. Był cykl wykładów i seminariów, warsztaty plastyczne i teatralne oraz wycieczki w góry. Podczas tych wydarzeń promowaliśmy nasz otwocki powiat. W czasie uroczystego otwarcia Zlotu wręczyliśmy gospodarzowi terenu wójtowej gminy Poronin pani Anicie Żegleń i pani Małgorzacie Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Katowic materiały propagujące nasz powiat. W czasie wszystkich zdarzeń zlotowych prezentowaliśmy flagę powiatu i opisywaliśmy jego walory w czasie rozmów z wieloma uczestnikami imprezy z rożnych stron Polski /fotografie/ . Ducha Zlotu i odczucia uczestników najlepiej obrazuje wiersz pani Bogusławy.