O nas

Z inicjatywy panów Leszka Jendyka i Zenona Kwiatkowskiego w październiku 2003 roku Sąd zarejestrował Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta „Panaceum”. Było to pierwsze i jedyne do dziś działające Stowarzyszenie abstynenckie w Otwocku i powiecie otwockim. Już w 2007 roku wysokie standardy działania pozwoliły na uzyskanie statusu OPP. Naszym celem jest:  

–    rehabilitacja osób wychodzących z uzależnienia i członków ich rodzin,
–    promowanie trzeźwego stylu życia i integracja środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną ,
–    organizowanie życia towarzyskiego członków klubu i ich rodzin, 
–    działanie na rzecz rozwoju osobistego osób wychodzących z uzależnienia,
–    doradztwo i rozmowy motywujące do podjęcia leczenia choroby alkoholowej.

Te zadania staramy się realizować stosując atrakcyjne formy np. : udział w Piknikach Rodzinnych własnych i organizowanych przez inne podmioty abstynenckie, górskie wędrówki, spływy kajakowe, rajdy piesze po pięknych zakątkach naszego kraju, zajęcia rekreacyjno-sportowe, brydż sportowy, abstynenckie bale sylwestrowe  i okazjonalne „potańcówki” itp. Zapraszamy do nas – Daj sobie szanse

                                                                       Z A P R A S Z A M Y !!!